Energimaerkning

Høring: Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energistyrelsen har sendt ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygning i høring. Ændringsforslagene har til formål at lette administrative og økonomiske byrder for danske bygningsejere i forbindelse med energimærkning og sikre en mere direktivnær dansk lovgivning på området.

Ved bekendtgørelsesændringen foreslås 3 bestemmelser ophævet og en opdatering af bekendtgørelsens bilag:

1. Kravet om, at energimærkers gyldighed i visse tilfælde har 7 års gyldighed, ophæves. Fra bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato får alle gyldige energimærker således 10 års gyldighed, regnet fra den dato, hvor energimærket blev udstedt.

2. Kravet om, at privatejede bygninger på 1000 m2 eller derover skal have et til enhver tid gyldigt energimærke, ophæves. Privatejede bygninger af denne størrelse skal herefter kun have et gyldigt energimærke i forbindelse med annoncering, salg, udleje og overdragelse af bygningen eller en enhed heraf.

3. Ophævelse af kravet om energimærkning af nybyggede sommerhuse.

4. Bekendtgørelsens bilag 1 opdateres således, at henvisninger til ISO 9001:2008 standarden ændres til henvisninger til seneste ISO 9001 standard. Dette medfører, at energimærkningsfirmaerne kan certificeres efter seneste ISO 9001 standard, og samtidig at bekendtgørelsen fremtidssikres.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Inge Ebbensgaard ime@frinet.dk senest mandag den 7. august.

Se høringsmateriale på Høringsportalen

Kategoriseret under: