Byggeplads ,-silhuet

Høring: BR15 krav om performancetest med videre

Et forslag til ændringer af Bygningsreglementet er netop sendt i høring. Ændringerne skal træde i kraft pr. 1. juli 2017 og omhandler en lang række emner, hvoraf nogle af de væsentligste omhandler krav om performancetest, indeklima i skoler men også en række lempelser i forhold til f.eks. elevatorer og affaldssystemer.

Vi har skimmet teksten, og du kan finde et kort overblik herunder. Ændringerne er hovedoverskrifter, og der findes flere detaljer i høringsbrevet plus bekentgørelsesteksten. Hvis du har kommentarer, så send til Inge Ebbensgaard ime@frinet.dk senest den 4. maj.

Afskaffelse af anmeldelsesbegrebet

 • Vindmøller i landzone kræver byggetilladelse
 • Nedrivning af bygninger, der kræver byggetilladelse at opføre, kræver byggetilladelse at nedrive

Ændring af krav til opførelse af garager, carporte, udhuse mv.

 • Fjernelse af anmeldelseskrav op til samlet areal på 50m2
 • Bestemmelser til småbygninger under 10m2 afskaffes
 • Administrative krav til teknikhuse, foderstof mv lempes

Ændring af tilgængelighedsbestemmelser for enfamiliehuse

 • Niveaufri adgang ved yderdøre og wc i stueetage fjernes

Præcisering af krav til køkken og bade- og WC-rum

 • Kravene kan også anses for opfyldt ved fælleskøkken og bad, fx ungdomsboliger

Ændring af krav til elevatorer ved ombygninger

 • Ikke krav ved inddragelse af tagetager og facadeændringer (økonomisk begrundelse)

Ændring af bestemmelser om affaldshåndtering

 • Kravene til etageboliger ændres fra affaldsskakte til funktionskrav ved affaldssystem

Ændring af bestemmelse om opbevaring af genstande uden for boligen

 • Opbevaring af cykler mv lempes til at være i tilknytning til bygningen

Ændrede krav til campinghytter og lignende ferieboligformer

 • Campinghytters energikrav = sommerhuse

Præcisering af krav til CO2-indhold i indeluften i daginstitutioner og skoler

 • CO2 kravet præciseres fra 0,1 pct CO2 til 1000 ppm CO2

Præcisering af krav om funktionsafprøvning af varme- og køleanlæg, ventilationsanlæg og elevatorers energiforbrug

 • Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af de tekniske installationers ydeevne og styring for alle nye bygninger. Funktionskravet omfatter ventilationsanlæg, varme- og køleanlæg, belysningsanlæg og elevatorer. Dokumentationen af funktionsafprøvningen skal foreligge i byggesagen. Der vil blive udarbejdet en vejledning

Præcisering af krav til kedler til fast brændsel

 • Maskindirektivkrav implementeres

Find høringsmaterialet på Høringsportalen

Kategoriseret under: