Blyant ,-blok

Høring: Certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til en ændringsbekendtgørelse, der indfører en række ændringer i bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Ændringen præciserer kravet om en godkendt pladsfordelingsplan til transportable telte og konstruktioner, som anvendes af flere end 150 personer. Der er ved denne ændring ikke tale om nye krav, men en præcisering af gældende ret.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Inge Ebbensgaard ime@frinet.dk senest onsdag den 4. oktober.

Se høringsmateriale på Høringsportalen

 

Kategoriseret under: