Bog ,-briller

Høring: DS 1140 - Kontrol af udførelse af bærende konstruktioner

FRI har modtaget en standard fra Dansk Standard vedr kontrol af udførelse af bærende konstruktioner.

Formålet med kontrol af udførelsen af bærende konstruktioners er at kontrollere, at det udførte modsvarer det projekterede med hensyn til konstruktionens statiske sikkerhed.

Standarden omfatter alene almen kontrol af betydning for de bærende konstruktioners statiske sikkerhed. Standarden dækker således ikke kontrol af æstetiske krav, som fx krav til overflader.

Kommentarer bedes sendt til Inge Ebbensgaard ime@frinet.dk senest den 12. oktober, som derefter vil sammenskrive kommentarerne. Disse vil efterfølgende blive sendt tilbage til bidragyderne til en hurtig kommentar i tilfælde af modsigelser eller meningsdivergens. 

Høringsbrev DS 1140

Høringsudgave DSF 1140

Høringskommentarer

Kategoriseret under: