Afmåling tegning

Høring: Evaluering af huseftersynsordningen

Justitsministeriet har evalueret huseftersyns- og elinstallationsordningen, og det er der kommet en rapport ud af.

En af væsentligste konklusioner handler om incitamenter til prisstrukturen er mindre hensigtsmæssige. Hvis du har lyst til at læse rapporten eller i øvrigt har interesse for emnet, så send en mail til Inge Ebbensgaard, ime@frinet.dk. Vi mangler kontakt til medlemmer, der er leverandører af ordningen for at kunne varetage vores medlemmernes interesser.

Høringsbrev

Kategoriseret under: