Bog ,-briller

Høring: Forslag til nyt beskrivelsesværktøj fra Molio

Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur og har derfor sendt et nyt forslag i høring. Ændringerne har til formål at afspejle brugernes behov og arbejdssituation. Værktøjet er bredt udbredt hos FRI’s medlemmer så en så stor ændring bør ikke gå upåagtet hen. Molio inviterer til informationsmøder øst og vest.

Beskrivelsesværktøjet har siden sin begyndelse eksisteret i en stort set uændret form. Forskellige forhold gør, at den nuværende struktur er udfordret. Det drejer sig fx om:

  • Komplekse bygningsdele sammensat af bygningsdele fra forskellige fagdiscipliner
  • Ønske om stigende og bredere anvendelse af digitale data
  • Stigende brug af funktionsudbud
  • Beskrivelser for enkle byggesager fylder uforholdsmæssigt meget
  • Nye rammebetingelser (AB/ABR, Bygningsreglement og ydelsesbeskrivelser)

Forslaget til ny struktur har været undervejs i flere år og er nu klar til at blive hørt blandt kunder, brugere og interessenter. Det sker med klar opbakning fra vores faglige redaktører og den ansvarlige brugergruppe.

Formålet med høringen er dels at sikre en udtalt opbakning til forslaget, og dels at åbne for forbedringsforslag. Begge dele i lyset af at beskrivelsesværktøjet er meget udbredt i branchen, og at implementeringen af forslaget vil være meget ressourcekrævende for Molio.

I høringsperioden afholdes der i alt 4 workshops, hvor man vil få mulighed for at høre en præsentation om forslaget til ny struktur, samt stille spørgsmål.

Der afholdes workshops for leverandører og entreprenører samt for bygherrer, bygningsejere og rådgivere i hhv. Aarhus og Ballerup.

Hent kommentarskabelonen her

Workshops er planlagt som følger og tilmelding er nødvendig via links herunder:

Ballerup, Pfizer, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup  

21. marts kl. 13.00-16.00: Bygherre, bygningsejere og rådgivere
22. marts kl. 13.00-16.00: Leverandører og entreprenører

Aarhus, Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

10. april Bygherre, Bygningsejere og Rådgivere, kl. 13:00-16:00 
11. april Leverandører og Entreprenører, kl. 13:00-16:00

Høringssvar skal sendes til Molio senest 18. april 2018.

Kategoriseret under: