Papirstak

Høring: Gassikkerhedsloven

Sikkerhedsstyrelsens lovforslag har til formål at modernisere og forenkle den gældende lov om gasinstallationer og gasmateriel for at gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark.

Med lovforslaget skabes en ny overordnet ramme for gassikkerhed ved gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel, som efterfølgende vil blive udmøntet i et nyt teknisk regelsæt i bekendtgørelser, der erstatter det gældende gasreglement. Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Inge Ebbensgaard ime@frinet.dk senest mandag den 2. oktober.

Se høringsmateriale på Høringsportalen

Kategoriseret under: