Bog ,-briller

Høring: Helt nyt Bygningsreglement og certificeringsordning

Det nye BR18 og den certificeringsordning, der skal erstatte kommunernes tekniske byggesagsbehandling, er sendt i høring. Der er tale om store ændringer, hvor bl.a. Bygningsreglementet brydes om, så de tekniske kapitler bliver til ca. 20 temaer, og samtidig forsvinder vejledningstekster fra reglementet.

FRI vil selvfølgelig rigtig gerne have kommentarer til begge høringer. Fristen er kort – så vi skal allersenest have kommentarer den 5. juni (2. pinsedag) og meget gerne tidligere. Vi samler herefter svarene og rundsender til en lynkommentar hos dem, vi har hørt fra.

Send kommentarer til Inge Ebbensgaard, ime@frinet.dk på de skabeloner, du finder her. 

Skabelon til høringssvar BR18

Skabelon til høringssvar certificeringsordning

Du finder høringsmateriale på Høringsportalen

OBS - Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afholder informationsmøde på mandag den 15. maj kl. 13.00-15.00 om høringen. Du kan læse mere og tilmelde dig her

Kategoriseret under: