Huse, et grønt

Høring: Tilskud til energiledelse i kommuner og regioner

Energistyrelsen har udsendt forslag til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger.

Ændringen betyder, at støtteberettigede projekter udvides, således at kommuner og regioner kan tildeles støtte til udvikling og demonstration af moderne, databaserede metoder til energiledelse af bygninger, som ejes eller benyttes af kommuner og regioner. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2019, hvorefter det er muligt at søge om tilskud.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Majbritt Juul mj@frinet.dk senest d. 5. juli.

Se høringsmateriale på Høringsportalen

Kategoriseret under: