Energimaerke

Høringer: Ændring af to bekendtgørelser om energimærkning

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af to bekendtgørelser om energimærkning af bygninger og håndbog for Energikonsulenter i høring.

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af to bekendtgørelser i høring om henholdsvis:

  • energimærkning af bygninger og
  • håndbog for Energikonsulenter

Høringssvar skal sendes til Majbritt Juul mj@frinet.dk  senest den 2. maj 2018. 

Ændring af bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger
I forbindelse med offentliggørelsen af ”Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016” meddelte Energistyrelsen, at kravene til energimærkningsfirmaerne vil blive skærpet yderligere. 

Udkast til ændring af bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger indeholder således en ny bestemmelse, som giver mulighed for at påbyde ekstraordinært besøg fra de certificerende organer, der fører kontrol med energimærkningsfirmaerne . Derudover indeholder udkastet enkelte andre tilpasninger.

Umiddelbart har FRI ikke kommentar hertil. 

Ændring af bekendtgørelse for håndbog for Energikonsulenter
Samtidig har Transport-, Bygnings – og Boligministeriet meddelt, at de ændrer energifaktorerne i bygningsreglementet pr. 1. juli 2018. Energistyrelsen har derfor fundet anledning til at ændre bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016), idet energifaktorerne har betydning for, hvilket energimærke en bygning kan opnå.

Energistyrelsens udkast, der sendes i høring, er ikke en gennemgribende revision af håndbogen. Styrelsen forventer, at Håndbog for Energikonsulenter (HB2016) vil blive gennemgået mere omfattende i forlængelse af energi-, forsynings- og klimaministerens revision af energimærkningsordningen. 

Ændringerne i håndbogen er markeret i høringsudgaven, hvorfor det burde være overskueligt at gennemgå ændringerne på trods af håndbogens størrelse. Høringsudkastet findes her.

Kategoriseret under: