Nyheder

Oversigt - kommende vejledninger til BR18

14. december 2017

I forbindelse med det kommende BR18 bliver der udarbejdet en række vejledninger, som FRI har fået lov til/lovet at kommentere på. Vejledningerne vil kunne give et fingerpeg om detaljerne i det kommende BR18.

Leder: Naturvidenskabsstrategi og dansk politik

14. december 2017

FRI Nyhedsmail uge 50 2017

Møde: Udviklingsplaner som værktøj i byudviklingen

13. december 2017

I forlængelse af konferencerne i 2017 i Aarhus om byudvikling og bykvalitet, sættes der nu fokus på udviklingsplaner og den måde, de bruges i forbindelse med byudvikling.

Kursus: Værdien af bæredygtighedsledelse

13. december 2017

Få overblik over bæredygtighedslederens rolle i et byggeprojekt. Hvordan kan du tilføre værdi, og hvilke konkrete leverancer indgår i arbejdet i henhold til det nye tillæg til ydelsesbeskrivelsen fra FRI og Danske Arkitektvirks...

Uddannelse: Bæredygtighedsleder i byggeriet

13. december 2017

Bliv klædt på til rollen som bæredygtighedsleder med ansvar for integration af de bæredygtige tiltag gennem alle byggeriets faser – fra vision til plan og fra program til drift og genanvendelse.

Kursus: Syn og skøn

13. december 2017

Molios kursus giver dig al den viden og øvelse, du har brug for til at kunne gennemføre en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde enten som skønsmand eller som rådgiver for en af sagens parter.

FRI's publikationer

12. december 2017

Her finder du FRI's gratis publikationer.

Videnopgørelser

12. december 2017

Videnopgørelsen viser videnniveauet hos FRI's medlemsvirksomheder.

Leder: ABR og koblingen til regelforenkling

07. december 2017

FRI Nyhedsmail uge 49 2017