Nyheder

Kommende kurser i FRI

23. september 2019

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.

Nohrcons kurser

05. september 2019

Nohrcon tilbyder mange forskellige kurser med relevans for rådgivende ingeniører. Få et overblik over deres kurser.

Rådgiverindeks - ILON 12 (MA Rådgivning mv.)

30. august 2019

FRI har frem til juli 2017 - på baggrund af udviklingen i ingeniørlønninger, nettoprisindekset og Nationalbankens udlånsrente - beregnet rådgiverindekset/FRI’s Rådgiverindeks. FRI udfasede i efteråret 2017 rådgiverindekset til ...

Aftale-Håndbogen

29. august 2019

Aftale-Håndbogen indeholder diverse værktøjer til at sikre en fornuftig aftaleindgåelse, bl.a. standardformularer og aftalebrev. Herudover er der information om diverse ABR 89-, ABR 18, ABR-F og GBF 19-bestemmelser, herunder ov...

Bliv medlem af netværk - FN’s verdensmål i byggeriet

29. august 2019

FN’s 17 Verdensmål er ambitiøse, men også vanskelige at omsætte direkte til handling. Det skal et nyetableret Innobyg-netværk være med til at afhjælpe.

CLT i byggeriet

15. august 2019

CLT er et meget anvendt byggemateriale til etagebyggeri i udlandet, og materialet er også ved at vinde indpas i Danmark. Det skyldes blandt andet CLTs stærke egenskaber, hurtige byggeproces og ikke mindst fordelagtige CO2-regns...

ABR18: Bygherres samarbejde med rådgiver

14. august 2019

På Bygherreforeningens kursus gennemgås ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og efterfølgende i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl.

FRI’s kommentarer til Bygherreforeningens aftaleparadigma for rådgiveraftale efter ABR 18

14. august 2019

Bygherreforeningen har udarbejdet et paradigme til en rådgiveraftale, senest revideret april 2019. FRI har indsendt en række kommentarer til aftalen.

Leder: FRI-virksomheder – hvad er status for 2018?

09. august 2019

FRI Nyhedsmail uge 32 2019