Nyheder

Copenhagen Capacity vil tiltrække udenlandske kunder til FRI-virksomheder

29. august 2018

Copenhagen Capacity har inviteret FRI med i partnerkredsen omkring et projekt, der skal tiltrække højt prioriterede kunder, primært fra Nordamerika, til virksomheder, som arbejder med byudvikling i Greater Copenhagen.

Molio Konference 2018 - værdiforøgelse gennem digitalisering

22. august 2018

Molio ønsker igen i år at samle branchen og sammen sætte fokus på udfordringer og løsninger inden for de områder, hvor Molio arbejder – især med fokus på værdiforøgelse gennem digitalisering.

BR18-vejledning: Lyd i kontor- og hospitalsbyggeri

18. august 2018

TBST har udsendt forslag til en ny vejledning om lydforhold i kontor- og hospitalsbyggeri til kommentering hos FRI.

Vejledning: Hvis du vil være certificeret til brand eller statik

16. august 2018

En ny vejledning fra TBST beskriver, hvilke krav man skal leve op til, hvis man ønsker at blive certificeret til brand eller statik.

Vejledning om altaner med udliggerjern

16. august 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning om betonaltaner med udliggerjern.

SBi-anvisning 269: Energirenovering af større bygninger – metode og proces

16. august 2018

Ved energirenovering af bygninger er der flere eksempler på, at bygherrens forventede besparelser ikke realiseres. En årsag er ofte, at der ikke har været nok fokus og styr på processen igennem hele projektet.

Krav om bedre dokumentation af energiforbrug i bygningsreglementet

16. august 2018

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har netop offentliggjort nye regler i bygningsreglementet, hvor dele af Bygningsstyrelsens erfaringer med performancetest er indarbejdet som et krav om funktionsafprøvning af tekniske anlæg. Byg...

Hvad er den økonomiske værdi af godt indeklima?

16. august 2018

Indeklimaet bliver ofte klemt, når man skal sætte økonomi på byggerier - hvor fx energi er langt mere kvantificerbart. Det problem har InnoByg (DTU og Teknologisk) lavet et værktøj til, som rådgivere kan bruge i samarbejde med ...