Solopgang

Bæredygtighed i byggeriet

Her på siden har vi samlet information om bæredygtighed i byggeriet, bl.a. om FRI's deltagelse i udvikling af et nyt værktøj for bæredygtighed i EU.

For yderligere info kontakt Majbritt Juul mj@frinet.dk 

Bliv medlem af netværk - FN’s verdensmål i byggeriet

29. august 2019

FN’s 17 Verdensmål er ambitiøse, men også vanskelige at omsætte direkte til handling. Det skal et nyetableret Innobyg-netværk være med til at afhjælpe.

Kære regering: Byggematerialernes klimaaftryk skal frem i lyset

04. juli 2019

Debat: Hvis byggeriet skal bidrage til vores nye regerings ambition om 70 pct. reduktion af drivhusgasser, er vi nødt til at få overblik over de udledninger, der opstår ved produktionen af byggematerialer.

Politikerne bør sætte et loft på CO2-udledning

06. juni 2019

Der er et paradigmeskift i gang i den danske klimapolitik. Det skift skal vi gribe som en mulighed i byggeriet og få krav i lovgivningen til den samlede klimabelastning i nybyggeriet, målt som maksimal CO2-udledning per kvadrat...

Lad os sammen skabe et nyt grønt energieventyr

06. juni 2019

Debat: FRI har i samarbejde med en lang række virksomheder, organisationer og NGO'er lanceret en ny kampagne med ønsket om, at få politikerne til at sætte målrettet fokus på løsninger, der kan reducere vores energiforbrug i bl....

FRI: Paradigmeskift i klimapolitikken er nødvendigt

06. juni 2019

Vi når ikke målet om et klimaneutralt samfund i 2050, hvis ikke vi begynder at se på den CO2-udledning, der udledes fra produkter i hele levetiden. Byggeriet bør her gå foran, skriver Henrik Garver.

Hjælp med at forbedre LCAbyg og påvirke den internationale udvikling af LCA

24. april 2019

SBi deltager på vegne af Danmark i internationale forskningsprojekter, hvor SBi arbejder for en harmonisering af fremgangsmåder for udførelse af LCA i byggeriet, og for hvordan kravværdier for fx bygningers klimabelastning kan ...

Tillæg til ydelsesbeskrivelserne om Bæredygtighed i byggeriet

11. april 2019

FRI og Danske Arkitektvirksomheder udgav i 2017 en betaversion til et kommende tillæg til ydelsesbeskrivelserne om Bæredygtighed i byggeriet. Betaversionen kan anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med bæredygtighe...

Eksempelsamling: EPD'er i det bæredygtige byggeri

04. april 2019

EPD Danmark har lanceret en ny publikation i samarbejde med Green Building Council Denmark og MiljøForum Fyn.

Kronik: Stil strengere krav om bæredygtigt byggeri

28. februar 2019

Selv om antallet af bæredygtige byggerier stiger, går det alt for langsomt, mener kronikørerne.

Er Level(s) fremtiden for bæredygtigt byggeri i EU?

21. februar 2019

Pressemeddelelse: FRI har sammen med en række af byggeriets organisationer udsendt pressemeddelelse omkring arbejdet med udvikling af en frivilling rapporteringsramme for bæredygtigt byggeri i EU.