Talebobler

Bliv medlem af netværk - FN’s verdensmål i byggeriet

FN’s 17 Verdensmål er ambitiøse, men også vanskelige at omsætte direkte til handling. Det skal et nyetableret Innobyg-netværk være med til at afhjælpe.

Der er brug for, at viden udveksles mellem forsker og byggeriets aktører, så FN’s verdensmål kan omsættes til krav i udbud af byggeprojekter. Krav som er præget af informerede valg, sammenhængende beslutninger og målbarhed ligesom kravene fører til en reel værdiskabelse og bedre bygninger. Et nyetableret netværk, hvor FRI deltager i styregruppen, skal være med til at sikre, at denne viden bliver udvekslet. 

Læs mere om netværket

Se program og tilmeld dig 1. netværksmøde

Download folder