Skriver Groen Baggrund

FRI arbejder for frivillig bæredygtighedsklasse i BR

Trafik-, Bygge- og Boligministeren meddelte tidligere på året, at styrelsen (TBST) skulle udarbejde et forslag til en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet. TBST arbejder nu på sidste fase af anbefalingen til ministeren. FRI har været dybt involveret i arbejdet.

FRI mener, at det er vigtigt, at der, på linje med de tidligere frivillige energiklasser, indarbejdes en bæredygtighedsklasse. Niveauet for kravene skal være overskuelige og ikke for ambitiøse, så kravene afskrækker bygherrerne. Naturligvis skal en bæredygtighedsklasse afspejle alle aspekter i bæredygtighedsbegrebet og i et vist omfang stille yderligere krav end overholdelse af nuværende regulering.

Vil du høre nærmere kontakt Majbritt Juul: mj@frinet.dk

Læs FRI's anbefalinger til en frivillig bæredygtighedsordning her