Aabent Ringbind

Bygningsreglement 2018 og ny certificeringsordning

Her på siden har vi samlet alle de sider, der har at gøre med BR18 og den nye certificeringsordning, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

Udkast til præ-accepterede brand-løsninger

06. september 2018

FRI har nu fået fem yderligere udkast til vejledninger til BR18’s brandkrav.

BR18-vejledning: Lyd i kontor- og hospitalsbyggeri

18. august 2018

TBST har udsendt forslag til en ny vejledning om lydforhold i kontor- og hospitalsbyggeri til kommentering hos FRI.

BR-vejledninger til kommentering: Konstruktioner og legepladser

21. juni 2018

FRI har fået tilsendt yderligere to BR 18-vejledninger til en kommentarrunde. Der er ikke tale om en egentlig høring, men det er en chance for FRI til at komme med kommentarer og input til vejledningerne.

Høringssvar: BR18 - tre brand-vejledninger

21. juni 2018

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt tre forslag til præaccepterede løsninger for undervisningsbygninger, kontor og forsamlingslokaler/butikker i brandklasse 2. FRI har indsendt 90 siders høringssvar.

BR18’s brandkrav efter 1. juli

13. juni 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er kommet med en vejledende udtalelse vedrørende brandkrav efter 1. juli 2018.

FRI-notat: Overgangsordning i forbindelse med BR 18 bør forlænges

11. juni 2018

FRI har arbejdet for, at den nuværende overgangsordning fra BR 15 til BR 18 skulle forlænges til udgangen af året, for at både byggeriets parter og de kommunale sagsbehandlere kunne få en fair tid til at sætte sig ind i det nye...

Ændring af BR18 pr. 1. juli 2017

07. juni 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har foretaget justeringer i BR18. FRI har med stor hjælp fra medlemsvirksomhederne kommenteret ændringerne.

BR18- vejledninger om brandkrav

24. november 2017

Som bekendt er det kravene til brand, der kommer til at betyde væsentlige ændringer i det kommende bygningsreglement. I sidste uge løftede Trafik- og Byggestyrelsen så planerne for, hvilke vejledninger de vil udarbejde til bran...

BR18 og Certificeringsordning er sendt til EU

21. september 2017

De to bekendtgørelser er nu sendt til EU, der har de næste tre måneder til at vurdere, om der er tekniske handelshindringer i forslagene. I praksis betyder det, at vi nu kender teksterne i en mere eller mindre færdig version.

Høringssvar: BR18

14. juni 2017