Aabent Ringbind

Bygningsreglement 2018 og ny certificeringsordning

Her på siden har vi samlet alle de sider, der har at gøre med BR18 og den nye certificeringsordning, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

Forslag om justering af BR18’s energivejledning

06. juni 2019

FRI er blevet bedt om kommentarer til BR’s vejledning om kap 11. Der er tale om mindre justeringer.

Høring om TF-visse udskudt til efter valg

23. maj 2019

Beredskabsstyrelsen meddeler, at den planlagte høring af det nye regelsæt ”TF-visse” er udskudt pga. folketingsvalget den 5. juni.

Vejledning om ”indsatstaktisk traditionel” er udgivet

23. maj 2019

Så blev den længe ventede vejledning om redningsberedskabernes indsatsmuligheder offentliggjort.

Omkostninger til certificering af statikere

22. maj 2019

FRI har været i dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med henblik på de højre omkostninger, der er ved certificering af statikere.

Høring: Dokumentationskrav i BR18 – FRI-værktøj i høring

02. maj 2019

FRI har udarbejdet et udkast til, hvad dokumentationskravet i BR18 skal bestå af.

Brandvejledninger tilgængelige på tryk

24. april 2019

Brandvejledningerne til BR18 er nu tilgængelige i trykt form og kan købes hos Molio. Der er dele af materialet, som stadig er under udarbejdelse, men bestiller du vejledningerne som abonnement hos Molio, får du automatisk tilse...

Hvor bliver jeg certificeret brandrådgiver og statikrådgiver?

20. marts 2019

Her på siden kan du se, hvilke virksomheder der tilbyder certificering som brand- og statikrådgiver. Siden opdateres løbende.

Høringssvar: To vigtige BR18-brandvejledninger

24. januar 2019

FRI har afleveret to gedigne kommentarer (samlet +150 sider) til Indsatstaktisk Traditionelt (ITT) og Brandtekniske Installationer. Begge er vigtige vejledninger i forståelsen af BR18. Udover rigtig mange forslag til tekniske p...

Præ-accepterede brand-løsninger er offentliggjort

09. januar 2019

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har offentliggjort de præ-accepterede løsninger for brand, som FRI har leveret høringskommentarer til.

Forberedelse til certificering brand og statik

15. november 2018

Hvis du har ønske om at blive certificeret til brand eller statik, så stilles krav både til den formelle uddannelse (ECTS-point) og til dokumentation af praktisk erfaring. Det kan være en god idé at gå i gang med at samle dokum...