Aabent Ringbind

Bygningsreglement 2018 og ny certificeringsordning

Her på siden har vi samlet alle de sider, der har at gøre med BR18 og certificeringsordningen, som trådte i kraft 1. januar 2018.

Høring af BR18 – oktober 2019

09. oktober 2019

FRI har 8. oktober modtaget BR18 i høring med en række ændringer. Blandt de mest interessante er en ”overgangsordning” for konstruktion på tre måneder, hvor de anerkendte statikere skal fortsætte – og erstatte den tekniske byg...

Nyt krav i BR – dokumentation af opført byggeri

07. oktober 2019

BR18 kræver, at der i forbindelse med ansøgning om ibrugtagningstilladelse afleveres dokumentation for, at alle krav i bygningsreglementet er overholdt i det færdige byggeri. Det fremgår til gengæld ikke klart, hvordan og hvor ...

Nyt ”TF-visse” udsættes til 1. juli 2020

03. oktober 2019

Med henvisning til og i fortsættelse af Beredskabsstyrelsens mail af 10. juli 2019 om høring over nyt regelsæt for brændbare faste stoffer, vil Beredskabsstyrelsen hermed orientere om, at ikrafttrædelsesdatoen for det nye regel...

DanCert kan nu certificere statikere

07. august 2019

DanCert blev som de første klar til at certificere statikere i begyndelsen af sommerferien.

BR18-vejledning om brandteknisk dokumentation

07. august 2019

Vejledning til BR18 kapitel 29 om brandteknisk dokumentation er udkommet.

Præciseringer af BR18s vejledning til kap. 5 - Brand

09. juli 2019

TBST har pr. 8. juli foretaget præciseringer af ”Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand” på hjemmesiden. Du kan læse mere om ændringerne her.

BR18 og to bekendtgørelser om certificeringsordninger ændres

09. juli 2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt ændringer i bygningsreglement 2018 (BR18) samt i to certificerings-bekendtgørelser. Ændringerne træder i kraft den 5. juli 2019.

Redningsåbninger - opdatering juli 2019

03. juli 2019

FRI henvendte sig i juni 2019 til TBST vedr. en FAQ til BR18, som lempede kravene til redningsåbninger. Lempelsen vakte bekymring hos en række brandrådgivere, der ikke mente en sådan lempelse umiddelbart var logisk. TBST har nu...

En utilsigtet lempelse af brandkrav FAQ til BR18?

24. juni 2019

I forsommeren 2019 undrede en række af FRI’s brandrådgivere sig over, at kravene om redningsåbninger via en FAQ til BR18 pludselig førte til en lempelse af brandkravene. FRI henvendte sig til styrelsen for at få afklaret om det...

Forslag om justering af BR18’s energivejledning

06. juni 2019

FRI er blevet bedt om kommentarer til BR’s vejledning om kap 11. Der er tale om mindre justeringer.