Bog -med -kuglepen

Ændring af BR18 pr. 1. juli 2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har foretaget justeringer i BR18. FRI har med stor hjælp fra medlemsvirksomhederne kommenteret ændringerne.

FRI har særligt haft bemærkninger til ændringerne indenfor energi. Store dele af FRI-kommentarerne er indarbejdet i bekendtgørelsen. Se bekendtgørelsen her.

Samtlige høringssvar herunder FRI’s og TBST’s bemærkninger til høringssvar kan læses i høringsnotat fra TBST her

Foruden bemærkninger til justeringer i BR18 har FRI bemærket, at den ændrede SBI BE18-beregningskerne gav anledning til væsentlige ændringer i resultater for især boliger. Denne bemærkning har resulteret i, at SBi i øjeblikket er ved at gennemgå beregningskernen, og SBi har meddelt, at der snarest vil komme en ny BE18.