Byggeplads i skygge

BR18 og Certificeringsordning er sendt til EU

De to bekendtgørelser er nu sendt til EU, der har de næste tre måneder til at vurdere, om der er tekniske handelshindringer i forslagene. I praksis betyder det, at vi nu kender teksterne i en mere eller mindre færdig version.

Der er tre hovedpunkter i ændringerne i forhold til den udgave, vi har set – og det er alle ændringer, som FRI har bedt om:

  • Der indføres en overgangsperiode på ½ år, hvor man enten kan bruge BR15 eller BR18 (obs man skal vælge den ene eller anden)
  • Vejledningerne er vigtige – TBST har lovet at inddrage parterne (FRI har fået en oversigt over vejledninger og håber, vi kan trække på FRI’s medlemmer til at sikre faglig kvalitet).
  • TBST vil følge implementeringsprocessen tæt. Så de hurtigt kan ændre det, der ikke virker efter hensigten. 

Bygningsreglement 2018 – bekendtgørelse til notifikation

Certificeringsordning – bekendtgørelse til notifikation

Udover links til selve bekendtgørelserne så er høringsnotatet også meget interessant at læse. Høringsnotatet indeholder nemlig alle de forskellige høringskommentarer, som TBST har modtaget – og hvad de har tænkt sig at gøre ved kommentarerne.  

Høringsnotat og breve til Transport, bygning og boligudvalget