Bog ,-briller

BR18’s brandkrav efter 1. juli

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er kommet med en vejledende udtalelse vedrørende brandkrav efter 1. juli 2018.

I nyhedsmailen i uge 23 skrev vi, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ville komme med en udtalelse Vejledende udtalelse om bygningsreglementets brandkrav efter 1. juli 2018 om, hvordan vi (og ikke mindst de kommunale byggesagsbehandlere) skal forholde os/sig, når styrelsen endnu ikke er kommet med nye vejledninger.

Husk, at har du spørgsmål til fortolkningen af BR’s krav (de vil ikke svare projektspecifikt), så send det til Inge Ebbensgaard ime@frinet.dk. Du kan læse den vejledende udtalelse her.