Bygningsarbejde

BR18 og to bekendtgørelser om certificeringsordninger ændres

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt ændringer i bygningsreglement 2018 (BR18) samt i to certificerings-bekendtgørelser. Ændringerne træder i kraft den 5. juli 2019.

Af ændringer i bygningsreglementet kan særligt nævnes:

  • Muligheden for at udføre vedligeholdelsesarbejder, som har betydning for energiforbruget i bestående byggeri uden byggetilladelse, genindføres.
  • Den statiske dokumentation for konstruktionsklasse 2-4 udvides.
  • Der indføres regler for kontrol af udførelsen i overensstemmelse med DS/EN 1990 med tilhørende DS/1990 DK NA samt SBI Anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.
  • Der sker en række andre præciseringer og rettelser i hele reglementet.

Ændringerne i BR18 medfører konsekvenser for både certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet og for certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Når ændringerne sker samtidig, er det for at sikre, at der er overensstemmelse mellem reglerne i BR18 og i de to certificerings-bekendtgørelser. Dette gælder særligt bestemmelserne om transportable konstruktioner, herunder hvornår der må overnattes på byggepladser.

Derudover forpligtes certificeringsorganerne på brand- og konstruktionsområdet til at orientere kommunalbestyrelsen, hvis der er væsentlige fejl i byggeriet eller hvis en certificeret brandrådgiver eller statiker mister sin certificering.

Læs den fulde bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 her

Læs bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Læs bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner