Taendstikker

Høringssvar: BR18 - tre brand-vejledninger

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt tre forslag til præaccepterede løsninger for undervisningsbygninger, kontor og forsamlingslokaler/butikker i brandklasse 2. FRI har indsendt 90 siders høringssvar.

Det blev til i alt 90 siders kommentarer fra FRI til de tre udkast til præaccepterede løsninger for kontor, undervisning og forsamlingslokaler og en lille skuffelse over, at der ikke findes flere præaccepterede løsninger. Uanset, at der er et stykke vej inden vejledningsmaterialet til BR18 er færdigt, så er BR18 obligatorisk 1. juli. Læs FRI’s kommentarer og udkast til brandvejledningerne her.

Delvejledning, forsamlingshus/butikker

Delvejledning, kontorbygninger

Delvejledning, undervisningsbygninger

FRI svar - forsamlingshus/butikker

FRI svar - kontorbygninger

FRI svar - undervisningsbygninger