Byggeplads i skygge

Høring af BR18 – oktober 2019

FRI har 8. oktober modtaget BR18 i høring med en række ændringer. Blandt de mest interessante er en ”overgangsordning” for konstruktion på tre måneder, hvor de anerkendte statikere skal fortsætte – og erstatte den tekniske byggesagsbehandling på konstruktion – også på KK2 og KK3.

Der er også en del ændringer i brand og en lang række mindre præciseringer forskellige steder. 

Den nye bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) indeholder derudover ændringer, der:
· Præciserer, at opførelse af sekundær bebyggelse uden byggetilladelse alene kan ske såfremt bygningen placeres

på terræn og præciserer reglerne for nedrivning af sekundær bebyggelse.
· Præciserer reglerne for midlertidig overnatning.
· Præciserer rækkevidden for at dispensere fra bygningsreglementets bestemmelser.
· Præciserer reglerne om trapper og håndlister.
· Bringer terminologien i bekendtgørelsens brandtekniske
bestemmelser i overensstemmelse med tilhørende vejledninger.
· Præciserer bestemmelser vedrørende sekundær bebyggelse i tilknytning til sommerhuse.
· Indfører bestemmelser, der undtager kirker og bygninger, som er en del af et fredet fortidsminde, fra energikrav ved ændret anvendelse.
· Udfaser anerkendelsesordning for statikere, dog således at der er mulighed for indtil den 1. april 2020, at anvende
en anerkendt statiker for byggeri i konstruktionsklasse 2-4.

Baggrunden for præciseringerne i udkastet til bekendtgørelse om bygningsreglement (BR18) er blandt andet tilbagemeldinger fra kommuner og forskellige brancher, der har vist, at der er behov for præciseringer.

Ændringerne i bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) er markeret med gult.

Hvis du har kommentarer, så send til Inge Ebbensgaard, ime@frinet.dk senest den 30. oktober og meget gerne tidligere.

Find Høringsmaterialet på Høringsportalen