Break of dawn arbejde

Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)

TBST har udsendt forslag til ændring af Bygningsreglementet. For rådgivere finder vi de væsentligste ændringer i afsnittet vedrørende energi – transmissionstab, tæthed af klimaskærm og Bygningsklasse 2020. Der er også ændringer til brandkrav, anerkendt statiker og frist for kommunens gennemførelse af stikprøvekontrol.

Vi vil rigtig gerne have dine kommentarer til ændringerne – sendt til Inge Ebbensgaard, ime@frinet.dk senest den 1. maj.

Ændring af de administrative bestemmelser vedr., hvornår en anerkendt statiker skal tilknyttes en byggesag

  • Mindre ændring – så anerkendte statikere udpeges efter de ”gamle” principper (CC3 og CC3+)

Præcisering af bestemmelserne om stikprøvekontrol

  • God ændring – hvor kommunens stikprøvekontrol skal være gennemført senest 3 måneder efter ibrugtagning.

Præcisering af brandkrav

  • Mindre ændringer og rettelser af fejl i første udgave

Præcisering af energikrav

  • Den har betydning – specielt ændring af transmissionstab, hvor vinduer og døre tages med, har konsekvenser. Energifolkene har kigget på det og mener, at der er tale om en defakto skærpelse – specielt for bygninger, som har utraditionel form. Vi har aftalt, at energifolkene arbejder videre med emnet. Men vil selvfølgelig meget gerne have kommentarer.

Ændringer i bygningsklasse 2020

  • Dette emne har FRI (energifolkene) været tæt inde over.

Se høringsmateriale på Høringsportalen