Ildebrand

Høring: Udkast til præ-accepterede brand-løsninger

FRI har nu fået fem yderligere udkast til vejledninger til BR18’s brandkrav.

I denne omgang er det præaccepterede løsninger for:

TBST beder om vores kommentarer til udkastene – så hvis du har spørgsmål, finder uklarheder, noget der er forkert eller synes der mangler noget, så send dine kommentarer til Inge Ebbensgaard, ime@frinet.dk, senest den 14. august. Brug helst skabelonen som ligger her.

Skabelon til kommentering

Ligesom ved det første sæt af delvejledninger til kommentering gælder, at de præ-accepterede løsninger i det vedhæftede er udformet med afsæt i den eksisterende eksempelsamling for brandsikring af byggeri, hvorfor der som udgangspunkt er tale om kendt vejledning og kendte brandsikringsløsninger.

Siden større dele af de præ-accepterede løsninger er sammenfaldende for flere bygningstyper, er der i de vedhæftede dokumenter gentagelser fra de allerede kommenterede delvejledninger. For så vidt I allerede har kommenteret forhold, der går igen i en eller flere af de vedhæftede vejledninger, så er det ikke nødvendigt at gentage kommentarerne. Vi vil i vores behandling af jeres kommentarer selvfølgeligt læse og rette på tværs af vejledningerne, så det samlede vejledningskompleks hænger sammen, og ens forhold er beskrevet ens de forskellige steder.

Den indskrevne tekst om redningsberedskabets indsats er taget direkte fra eksempelsamlingen ligesom i de seneste tre delvejledninger, der var til kommentering. Både den og teksten om drift og vedligehold forventes opdateret, når de overordnede afsnit herom foreligger.

Når kommenteringsrunden er afsluttet, og vi har fået bearbejdet kommentarerne, vil vi lave en endelig gennemskrivning og læse korrektur en ekstra gang.

Husk du kan også læse og se de tidligere udsendte udkast til præaccepterede løsninger for kontorbygninger, forsamlingshuse/butikker og undervisningsbyggeri og FRI’s høringskommentarer.  /vejledninger_brand  De er naturligvis ikke endelige, men lander formentlig ikke så langt fra udkastet.