Ringbind

Høringssvar: Certificeringsordning

FRI har indsendt høringssvar til den nye certificeringsordning.

Læs høringssvaret her