Ildebrand

Kommentering: Fire vigtige BR18-brandvejledninger i høring

1. Vejledning for certificerede statikeres og brandrådgivers virke, 2. vejledning for certificerede brandrådgiveres virke i brandklasse 2, men med generelle emner for alle klasser, 3. vejledningstekst kapitel 5 om redningsberedskabets indsatsmuligheder og 4. indsatstaktisk traditionelt byggeri og vejledning om brandtekniske installationer.

Kapitel 32: Vejledning for både certificerede statikeres og brandrådgiveres virke

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Inge Ebbensgaard ime@frinet.dk ved brug af skabelonen nederst på siden senest den 13. januar.

Kapitel 34: Vejledning som dækker den certificerede brandrådgivers virke for byggeri i brandklasse 2

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Inge Ebbensgaard ime@frinet.dk ved brug af skabelonen nederst på siden senest den 13. januar.

Indsatstaktisk traditionelt byggeri også kaldet kap 5
Redningsberedskabets indsatsmuligheder er en af vejledninger, som vi har ventet rigtig længe på. Vejledningen beskriver ”præaccepterede” løsninger for byggeri i forhold til beredskabernes muligheder for redning. Hvis disse krav overholdes, lever man pr definition op til BR. Vejledninger omhandler bl.a. flg. emner:

  • Den maksimale højde for brug af luftslusetrapper set i forhold til vindtryk
  • Døre i brandmandselevatorer mod forrum ved sikkerhedstrapper iht. DS/EN 81 kombineret med brandventilation af elevatorskakten
  • Udlægning af brandredningsarealer

Hvis du har kommentarer, så send disse til Inge Ebbensgaard, ime@frinet.dk, ved brug af skabelonen, senest den 15. januar.

Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer
Drejer sig bl.a. om følgende emner:

  • Elevatordøre mod forrum ved sikkerhedstrapper ved brandventilering af elevatorskakten
  • Elevatordøre iht. DS/EN 81 kombineret med brandventilation af elevatorskakten i bygninger med gulv i øverste etage beliggende mere end 22 m over terræn.
  • Termisk brandventilation af elevatorskakte
  • Brug af permanente åbninger som brandventilation

Hvis du har kommentarer, så send disse til Inge Ebbensgaard, ime@frinet.dk, ved brug af skabelonen, senest den 15. januar.

Det gælder for disse vejledninger, som for de øvrige vejledninger på brandområdet, at der er beskrevet eksempler og løsninger, som vil kunne videreudvikles i takt med, at der fremskaffes ny viden. Det er fx hensigten, at beskrivelserne om indsatstaktisk traditionelt byggeri skal kunne videreudvikles, så der vil være mest muligt byggeri, der kan opføres med traditionelle løsninger for sikring af redningsberedskabets indsatsmuligheder.

I den forbindelse kan det oplyses, at der i de vedhæftede udkast er behandlet nogle emner, som TBST forventer at arbejde videre med, også efter at kommenteringsrunden er gennemført, og vejledningen er offentliggjort. Til dette formål vil styrelsen arbejde på at indsamle yderligere viden og dokumentation som grundlag for evt. tilføjelser/ændringer på et senere tidspunkt.

 

Hent kommenteringsskema