Bog -med -kuglepen

Præ-accepterede brand-løsninger er offentliggjort

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har offentliggjort de præ-accepterede løsninger for brand, som FRI har leveret høringskommentarer til.

Det drejer sig om præaccepterede løsninger for:

De præ-accepterede løsninger er udformet med afsæt i den eksisterende eksempelsamling for brandsikring af byggeri, hvorfor der som udgangspunkt er tale om kendt vejledning og kendte brandsikringsløsninger. Den indskrevne tekst om redningsberedskabets indsats er taget direkte fra eksempelsamlingen. 

FRI har leveret høringskommentarer til alle otte vejledninger.

 Oversigt brandvejledninger