Blyant ,-blok

Vil du påvirke det nye bygningsreglement gældende fra 2018?

FRI har en god relation til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og bliver derfor inddraget i udformning af mange af de nye regler for byggeriet – både formelt og uformelt. Vi har derfor brug for indsigt, viden og input fra FRI’s medlemmer. Første trin er det kommende bygningsreglement, der udsendes i høring i maj. Vil du være med til at påvirke reglerne – så læs mere og tilmeld dig de emner, du har interesse i.

I høringsudkastet maj 2017 kommer vi til at se en grundlæggende ny struktur af Bygningsreglementet: de fem nuværende tekniske kapitler bliver til 21 temaer, vejledningskolonnen forsvinder, kravene bliver funktionsbaserede mv. Tekst i vejledningskolonnen vil indgå i vejledninger til Bygningsreglementet. Disse specifikke vejledninger udarbejdes i sidste halvdel af 2017, og her regner vi også med at tage del i processen. 

Bygningsreglementet sætter rammerne for vores rådgivning i byggeriet. Derfor er FRI’s rolle i udformning af det nye bygningsreglement at præge kravene, så de bliver effektive at arbejde med, samtidig med at vi kan bygge gode og sikre byggerier.

For at kunne udfylde denne rolle har vi brug for medlemmer, både fra store og små virksomheder, der har viden og interesse i et eller flere faglige felter, og som vil bidrage med kommentarer og holdninger.

I første omgang vil det være reglerne i det kommende bygningsreglement og de efterfølgende vejledninger, men vi vil gerne bruge jeres viden igen, når der dukker nye spørgsmål op om emnet. 

Det er sjovest at deltage for alle parter, hvis deltagerne er aktive. Vi ved fra erfaringer på bl.a. energi og brand, at det er givtigt at deltage – ikke mindst fordi der er nogle dygtige og dedikerede personer i FRI’s virksomheder. Vi forlanger selvfølgelig ikke, at du skal have en mening om alting.

Du kommer ikke til at drukne i spam fra vores side – men får kun det, hvor du kan tænkes at have et synspunkt. Derfor er det vigtigt, at du tilkendegiver, hvor du har lyst til at deltage i dialogen.

Er du interesseret så send en mail til Inge Ebbensgaard, ime@frinet.dk. I mailen vil vi gerne have du skriver, hvilke emner (se herunder), du er interesseret i. Hvis du mangler noget på listen, må du gerne skrive det på.

Temaer i BR18

 • A Adgangsforhold
 • B Affaldssystemer
 • C Afløb
 • D Brand
 • E Brugerbetjente anlæg
 • F Byggeret
 • G Byggeplads
 • H Bygningers funktionalitet
 • I Elevatorer
 • J Energi
 • K Energiforsyning
 • L Forureninger
 • M Fugt
 • N Konstruktioner
 • O Legepladser
 • P Lydforhold
 • Q Lys og udsyn
 • R Termisk Indeklima
 • S Udendørs opholdsarealer
 • T Vand
 • U Ventilation

Kategoriseret under: