Bog -med -kuglepen

BR15 - træder i kraft 1. januar 2016

Tidspunktet for hvornår det nye BR15 træder i kraft er nu officielt den 1. januar 2016 - med en overgangsperiode frem til 30. juni 2016.

Ændringerne i BR15 kommer bl.a. til at betyde, at hvad, der tidligere hed Lavenergiklasse 2015, bliver nu standard for nybyggeri. Desuden forventes stramninger for vinduer samt en begrænsning for størrelsen af det el-producerende vedvarende energianlægs bidrag til energirammen. Kravene til tæthed justeres også. Endvidere indføres der to renoveringsklasser for energi, der kan benyttes som alternativ til komponentkravene i BR.

FRI har tidligere skrevet om de forventede ændringer i bygningsreglementer, som primært vil koncentrere sig om kapitel 7 - Energi og kapitel 8 - Installationer. 

Hvordan kravene konkret kommer til at lyde, kan man få et overblik over i det dokument, som er sendt til EU som notifikation: Du kan finde dokumentet her – under punktet ”forslagstekst”. Det forlyder, at der ikke skulle være væsentlige ændringer i reglerne, med undtagelse af emnet om oliefyr. 

Meddelelsen om ikrafttræden kan læses på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside - her

Læs eller genlæs FRIs tanker fra januar 2015 om BR15 her (kun for medlemmer)

 

 

 

Kategoriseret under: