Bog -med -kuglepen

Vejledning om funktionsafprøvning af bygningsinstallationer

Pr. 1. juli indføres kravet om funktionsafprøvning i BR15. Det vil sige, at en række bygningsinstallationer skal have foretaget en funktionsafprøvning inden ibrugtagning af bygningen.

De nye krav er en styrkelse af de allerede eksisterende krav til eftervisning af installationers ydeevne i de gældende standarder for ventilation, varme- og køleanlæg, belysning og elevatorer.

Hent vejledning

Kategoriseret under: