Tastatur med hænder 702*236

TEMA: Digitalisering i byggeriet

Digitalisering er og bliver en uundgåelig del af hverdagen og dermed også i byggeprocessen.
I dette tema har vi samlet nyheder, vejledninger, møder, kurser mv., der omhandler digitalisering i byggeriet.

Vil du være digital rådgiver eller har du brug for digital rådgivning?

25. april 2019

I forbindelse med Regeringens Strategi for Digitalt Byggeri - har man lanceret en mulighed for at søge op til 100.000 kr. til digital afklaring og implementering for SMV-virksomheder. Det er egentlig en eksisterende ordning und...

Vil du være digitaliseringsmentor?

21. oktober 2016

Som del af DI’s digitaliseringsindsatsen opretter vi et digitalt mentorkorps. Vi har derfor brug for hjælp til at finde egnede mentorer.

Bliv opkvalificeret til CCS

28. august 2014

Kom på forkant med fremtiden og få styr på Cuneco Classification System (CCS).

Få gratis, kvalificeret hjælp til digitalisering i Region Hovedstaden

23. april 2014

Cuneco tilbyder gratis hjælp til implementering af cunecos produkter fx CCS, IKT-aftaler, mv. Tilbuddet er delvist finansieret af Region Hovedstaden og er derfor kun for virksomheder i denne region.

Cuneco-værktøj: CCS-app

04. juli 2013

Cuneco har lanceret en gratis mobilapplikation, hvor du slå op i CCS-bygningsdelstabellerne samt se, hvordan CCS-koderne er struktureret.

Rapport: Økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri

02. maj 2012

DTU Byg m.fl. har udgivet resultaterne fra forskningsprojektet ”Måling af de økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri”. Projektet er baseret på tre års forskning, hvor der tages udgangspunkt i fire casestudier.

Miniguide: Erfaringer fra Nyt fængsel Falster

11. maj 2011

Det Digitale Byggeri har udgivet en miniguide baseret på erfaringer fra Nyt fængsel Falster. Heri besvares spørgsmål som: "Hvordan sikrer bygherren sig at han stiller de rigtige krav til rådgiverens digitale aflevering?" og "Hv...

Videncentret viderefører detdigitalebyggeri.dk

27. april 2011

Det Digitale Byggeri giver digitaliseringsstafetten videre til bips og det nye "Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet". Videncentret skal i de kommende år arbejde med at udvikle, afprøve og implemente...

BIM binder byggeprocessen sammen - erfaringer fra Ny Nørreport

27. april 2011

Tre bygherrer er involveret i projektet om renoveringen af Nørreport i København. Det har kræver koordinering og god formidling af grænseflader. Her har BIM været et værdifuldt procesværktøj.

Ny miniguide: Bygherrens krav til IKT-anvendelse

27. april 2011

Implementeringsnetværket har på baggrund af et afprøvningsprojekt udgivet en ny miniguide med eksempler og anvisninger til hvordan bygherren kan stille krav til sine leverandører om brug af IKT som baseres på UBST’s erfaringer ...