Digitalt udbud

Det grundlæggende formål med at bruge digitalt udbud og tilbud er, at projektdata kan anvendes igennem hele byggeprocessen. De forskellige aktører sparer tid, og risikoen for fejl reduceres.

Konkret vil de udførende parter opnå store tidsbesparelser, når rådgiveren i den Beskrivende MængdeFortegnelse på forhånd har beregnet de mængder, som derefter skal enhedsprissættes.

Brugen af den Beskrivende MængdeFortegnelse det også muligt at lette de udførende parters tilbudsgivning og genbrug af data i forhold til deres kalkulationssystemer.

Udbudsportalen
udbudsportalen er den konkrete hjemmeside, hvorpå bygherren frigiver sit udbudsmateriale. Herfra kan udbudsmaterialet i form af beskrivelser, tegninger, Beskrivende MængdeFortegnelser og tilbudslister downloades.

Udbudsportalen er efterfølgende også det sted, hvor den bydende uploader sit tilbud (på digital form).

Den digitale licitation vil foregå på udbudsportalen, men det er op til bygherren og udbudportalens funktionaliteter, om hvorvidt resultatet af licitationen vil blive offentliggjort der.

Den digitale udbuds/tilbudsproces
Overordnet set er udbuds/tilbudsprocessen den samme som ved en traditionel licitation. Forskellen er blot, at alt udbuds - og tilbudsmaterialet er på digital form frem for på papir.

 

Kategoriseret under: