IKT-specifikationer

Bips har udgivet "Byggeriets IKT-specifikationer," der opdaterer IKT grundlaget.

mikrochip 295*124

Når man arbejder med digitalt byggeri er det nødvendigt, at byggeriets parter indgår en kontrakt om brugen af de digitale værktøjer. Det skal sikre, at der er enighed om forpligtelser til anvendelse af f.eks. projektweb, og på den måde kan tvivlsspørgsmål blive afklaret tidligt i samarbejdet.

IKT-specifikationer
IKT-specifiktaionerne gør det lettere at skelne mellem ydelser og teknik. Det betyder at man lettere kan adskille kontraktlige forhold med det operationelle arbejde.

"Udarbejdelsen af IKT-specifikationerne er affødt af ønsket om at skabe et mere praktisk anvendeligt aftalegrundlag. Det skal kunne tilfredsstille både den statslige bygherre, som skal leve op til bygherrekravene, og den private bygherre, der selv sætter sine ambitioner" udtaler Stig Brinck, Niras, projektleder for bipsprojektet "Byggeriets IKT-specifikationer".

Mere information her

Kategoriseret under: