Tastatur med hænder 702*236

TEMA: Digitalisering i byggeriet

Digitalisering er og bliver en uundgåelig del af hverdagen og dermed også i byggeprocessen.
I dette tema har vi samlet nyheder, vejledninger, møder, kurser mv., der omhandler digitalisering i byggeriet.

BIM binder byggeprocessen sammen - erfaringer fra Ny Nørreport

27. april 2011

Tre bygherrer er involveret i projektet om renoveringen af Nørreport i København. Det har kræver koordinering og god formidling af grænseflader. Her har BIM været et værdifuldt procesværktøj.

Ny miniguide: Bygherrens krav til IKT-anvendelse

27. april 2011

Implementeringsnetværket har på baggrund af et afprøvningsprojekt udgivet en ny miniguide med eksempler og anvisninger til hvordan bygherren kan stille krav til sine leverandører om brug af IKT som baseres på UBST’s erfaringer ...

Havneprojekt: Fra 2D til 4D på 7 uger

27. april 2011

Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri har støttet et projekt for at afprøve 4D-modeller i produktionsplanlægningen. Læs mere om hvordan man kan bruge modellen i det praktiske arbejde.

Guide: 3D projektering på praktisk brugerplan vers. 2.0

27. april 2011

Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri har udgivet endnu en enkel og lettilgængelig guide med særligt fokus på "Green BIM" i desginfasen. Derudover omhandler den også simuleringsmulighederne som 3D-modellen giver på ...

Afprøvningsprojekt om BIM: Mængdeudtræk og kollisionskontrol

27. april 2011

Orbicon har under projekteringen af FN Byen i København, stået i spidsen for at arbejde med de nye statslige, digitale bygherrekrav.

BIM videotutorials på DetDigitaleByggeri.dk

23. marts 2011

På DetDigitaleByggeri.dk er det muligt at se flere videotutorials om den praktiske brug af BIM. Se fx videoer om skitsering, intelligente objekter, dataudtræk, dataudveksling, simulering og beregning.

Publikation om BIM-implementering og praktisk projekthåndtering

28. juli 2010

Implementeringsnetværket har udgivet miniguiden for Det Digitale Byggeri i forbindelse med udviklingsprojektet ”Ny viden til byggefagene”.

Casehistorier om DDB

22. april 2010

Implementeringsnetværket har indsamlet flere erfaringer med brugen af Det Digitale Byggeri og har lavet relevante casehistorier.

Det Digitale Byggeri i praksis

26. februar 2010

Implementeringsnetværket for det digitale byggeri har i løbet af de seneste måneder støttet en række projekter med at leve op til kravene i Det Digitale Byggeri. Støtten er givet så parterne i byggesagen kan trække på eksperter...

BIMlab

15. januar 2010

Implementeringsnetværket har beviliget tilskud til DTU Byg, således der åbnes op for erhvervslivet til deres faciliteter og ekspertise. Der vil blive tilbudt kurser i BIM og IFC.