Tastatur med hænder 702*236

TEMA: Digitalisering i byggeriet

Digitalisering er og bliver en uundgåelig del af hverdagen og dermed også i byggeprocessen.
I dette tema har vi samlet nyheder, vejledninger, møder, kurser mv., der omhandler digitalisering i byggeriet.

Guide: 3D projektering på praktisk brugerplan vers. 2.0

27. april 2011

Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri har udgivet endnu en enkel og lettilgængelig guide med særligt fokus på "Green BIM" i desginfasen. Derudover omhandler den også simuleringsmulighederne som 3D-modellen giver på ...

Afprøvningsprojekt om BIM: Mængdeudtræk og kollisionskontrol

27. april 2011

Orbicon har under projekteringen af FN Byen i København, stået i spidsen for at arbejde med de nye statslige, digitale bygherrekrav.

BIM videotutorials på DetDigitaleByggeri.dk

23. marts 2011

På DetDigitaleByggeri.dk er det muligt at se flere videotutorials om den praktiske brug af BIM. Se fx videoer om skitsering, intelligente objekter, dataudtræk, dataudveksling, simulering og beregning.

Publikation om BIM-implementering og praktisk projekthåndtering

28. juli 2010

Implementeringsnetværket har udgivet miniguiden for Det Digitale Byggeri i forbindelse med udviklingsprojektet ”Ny viden til byggefagene”.

Casehistorier om DDB

22. april 2010

Implementeringsnetværket har indsamlet flere erfaringer med brugen af Det Digitale Byggeri og har lavet relevante casehistorier.

Det Digitale Byggeri i praksis

26. februar 2010

Implementeringsnetværket for det digitale byggeri har i løbet af de seneste måneder støttet en række projekter med at leve op til kravene i Det Digitale Byggeri. Støtten er givet så parterne i byggesagen kan trække på eksperter...

BIMlab

15. januar 2010

Implementeringsnetværket har beviliget tilskud til DTU Byg, således der åbnes op for erhvervslivet til deres faciliteter og ekspertise. Der vil blive tilbudt kurser i BIM og IFC.

IKT-specifikationer

15. januar 2010

Bips har udgivet "Byggeriets IKT-specifikationer," der opdaterer IKT grundlaget.

Rapport om forankring af Det Digitale Byggeri

15. januar 2010

For at understøtte Det Digitale Byggeri, er der behov for en langsigtet forankring af udviklings- og implementeringsaktiviteterne. EBST har derfor taget initiativ til at få udarbejdet rapporten "Forankring af Det Digitale Bygge...

Digital aflevering

15. januar 2010

Gennemførelse af digital aflevering foregår som en del af den almindelige aflevering af et byggeprojekt i henhold til de betingelser, der er aftalt i kontraktgrundlaget og tilhørende tidsplaner. For digital aflevering er der im...