Tastatur med hænder 702*236

TEMA: Digitalisering i byggeriet

Digitalisering er og bliver en uundgåelig del af hverdagen og dermed også i byggeprocessen.
I dette tema har vi samlet nyheder, vejledninger, møder, kurser mv., der omhandler digitalisering i byggeriet.

Rapport: Økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri

02. maj 2012

DTU Byg m.fl. har udgivet resultaterne fra forskningsprojektet ”Måling af de økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri”. Projektet er baseret på tre års forskning, hvor der tages udgangspunkt i fire casestudier.

IKT-bekendtgørelse marts 2011

18. maj 2011

Ny revideret IKT-bekendtgørelse træder i kraft d. 1. marts. Bekendtgørelsen er mere pragmatisk med reduktion af bygherrekravene fra ti til fem.

Miniguide: Erfaringer fra Nyt fængsel Falster

11. maj 2011

Det Digitale Byggeri har udgivet en miniguide baseret på erfaringer fra Nyt fængsel Falster. Heri besvares spørgsmål som: "Hvordan sikrer bygherren sig at han stiller de rigtige krav til rådgiverens digitale aflevering?" og "Hv...

Videncentret viderefører detdigitalebyggeri.dk

27. april 2011

Det Digitale Byggeri giver digitaliseringsstafetten videre til bips og det nye "Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet". Videncentret skal i de kommende år arbejde med at udvikle, afprøve og implemente...

BIM binder byggeprocessen sammen - erfaringer fra Ny Nørreport

27. april 2011

Tre bygherrer er involveret i projektet om renoveringen af Nørreport i København. Det har kræver koordinering og god formidling af grænseflader. Her har BIM været et værdifuldt procesværktøj.

Ny miniguide: Bygherrens krav til IKT-anvendelse

27. april 2011

Implementeringsnetværket har på baggrund af et afprøvningsprojekt udgivet en ny miniguide med eksempler og anvisninger til hvordan bygherren kan stille krav til sine leverandører om brug af IKT som baseres på UBST’s erfaringer ...

Havneprojekt: Fra 2D til 4D på 7 uger

27. april 2011

Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri har støttet et projekt for at afprøve 4D-modeller i produktionsplanlægningen. Læs mere om hvordan man kan bruge modellen i det praktiske arbejde.

Guide: 3D projektering på praktisk brugerplan vers. 2.0

27. april 2011

Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri har udgivet endnu en enkel og lettilgængelig guide med særligt fokus på "Green BIM" i desginfasen. Derudover omhandler den også simuleringsmulighederne som 3D-modellen giver på ...

Afprøvningsprojekt om BIM: Mængdeudtræk og kollisionskontrol

27. april 2011

Orbicon har under projekteringen af FN Byen i København, stået i spidsen for at arbejde med de nye statslige, digitale bygherrekrav.

BIM videotutorials på DetDigitaleByggeri.dk

23. marts 2011

På DetDigitaleByggeri.dk er det muligt at se flere videotutorials om den praktiske brug af BIM. Se fx videoer om skitsering, intelligente objekter, dataudtræk, dataudveksling, simulering og beregning.