Tekniker Roder Med Elskab

Nyt om elsikkerhed

En ny bekendtgørelse skal afløse Stærkstrømsbekendtgørelsen. Et af de emner, der pt. er meget drøftelse omkring, er at fjerne 75%-reglen. Der er dog stærke kræfter i branchen, der arbejder på at genindføre muligheden.

Bekendtgørelsen var i høring i januar, og siden har Sikkerhedsstyrelsen været meget tavse om, hvad der skal ske. FRI deltager i et forum for interessenter, og herfra lidt information. Styrelsen har modtaget rigtig mange høringskommentarer og er derfor forsinkede. Den nuværende plan hedder ikrafttrædelse den 1. juli 2017, herefter vil der være en overgangsperiode på to år – og derefter endnu et år, hvor der er mulighed for dispensation til færdiggørelse af byggerier. 

Et af de emner, der pt. er meget drøftelse om er fjernelse af 75% reglen. Der er dog stærke kræfter i branchen, der arbejder på at genindføre muligheden.

FRI overvejer mulighederne for gennemførelse af kursus for FRI-medlemmer - evt. i samarbejde med andre i branchen.

Elsikkerhedsreglerne har fået sin egen hjemmeside, hvor al relevant info fra Sikkerhedsstyrelsen vedr. ellovgivningen vil blive offentliggjort. Du finder siden her: elsikkerhedsregler.dk 

 

 

Kategoriseret under: