Mand ved container, stige

TEMA: Energirigtigt byggeri

40% af den energi Danmark forbruger bliver brugt i vores bygninger. Det betyder, at der er væsentlige potentialer for at spare energi både til at bygge vores bygninger og i driften af dem.

Rådgivende ingeniører arbejder intensivt med at forbedre energieffektiviteten i bygninger. Energieffektivitet er ikke bare mere isolering, men også forsyning køling, indeklima, bæredygtighed er med i overvejelserne.

Under dette tema har vi samlet en række artikler, der alle handler om energirigtigt byggeri.

FRI er desuden deltager i en række aktiviteter om energiforbedringer i byggeriet. F.eks. initiativet InnoByg, som er byggebranchens innovationsnetværk for energieffektivt og bæredygtigt byggeri - innobyg.dk

 

Ny hjemmeside med gratis viden om brandsikring af tage.

22. september 2014

Mange bygningsejere får i disse år renoveret taget for at nedsætte varmeregningen. DBI har lavet en hjemmeside med gratis viden om tagløsninger, der fungerer både byggeteknisk og sikkerhedsmæssigt.

Sparenergi.dk - om energieffektivitet

08. maj 2014

Energistyrelsen har lanceret SparEnergi.dk, som skal vise energiforbrugerne vej til gode, økonomiske energiløsninger og tilbyde råd og vejledning om at få mere ud af energien.

Minimér energiforbrug og pris med installationspakker

30. april 2014

En række uheldige eksempler på sammensætning af komponenter i installationer var startskuddet til InnoBYG's udviklingsprojekt, der skulle undersøge muligheden for at sammensætte færdige installationspakker.

Syv rapporter om energirenovering

23. oktober 2013

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har igennem syv rapporter belyst en række forskellige aspekter af energirenovering.

Serverrumsvejledning - nedbring elforbruget

11. september 2013

Vejledningen har fokus på at indrette og drive energieffektive serverrum og gennemgår alle forhold fra indkøb, projektering, indretning, køling til drift.

Energirenoveringsnetværkets initiativkatalog

31. maj 2013

Energirenoveringsnetværket har siden efteråret 2012 arbejdet på et initiativkatalog for, hvad der skal til for at fremme og forbedre energirenoveringen af den danske bygningsmasse. Initiativkataloget skal danne grundlag for reg...

Ny smiley-ordning for varmeforbruget i off. kontorbygninger

22. maj 2013

Bygningsstyrelsen og Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) indfører en ny, frivillig smiley-ordning for varmeforbruget i offentlige kontorbygninger.

Eksempelsamling om regler for byggeri

14. marts 2013

Energistyrelsen har udgivet en digital eksempelsamling for bygningsreglementet, BR10, som viser nogle af de muligheder, der ligger i energibestemmelserne for renovering af eksisterende bygninger og nybyggeri, samt erfaringer me...

Høringssvar: Gør energirådgivning fradragsberettiget

01. december 2011

FRI lægger i sit svar vægt på at energirådgivning bør være fradragsberettiget fremfor forslaget om at kunne købe rådgivning på sælgers regning.

København støtter eksportfremme af løsninger i Smart Cities globalt

22. juni 2011

Københavns Kommune har udarbejdet et katalog, der præsenterer byens eksisterende grønne løsninger. Formålet er at markedsføre den viden og kreativitet, som Danmark kan byde på inden for innovative grønne løsninger til byerne. E...