Energiløsninger: Sådan optimeres bygningens enkeltdele

Nye energirigtige løsninger for byggeri er nu præsenteret på Videncenterets hjemmeside. I første omgang fokuserer vi på energiløsninger, der er målrettet byggeri fra 60’erne og 70’erne.

at mure 295*128

Videncenter for energibesparelser i bygninger udvikler energiløsninger, der enkelt og uvildigt forklarer, hvilket niveau Videncentret anbefaler for de enkelte bygningsdele og komponenter for at opnå et hensigtsmæssigt energispareniveau. De anviser også, hvordan energirenoveringsarbejde udføres korrekt.

Se løsningerne på "Videncenter for energibesparelse i bygninger"s hjemmeside www.byggeriogenergi.dk. Løsningerne ses som PDF i højre side.

I første omgang fokuserer centeret på energiløsninger, der er målrettet byggeri fra 60'erne og 70'erne fordi sparepotentialet her er størst.

Videncenteret samler viden om energibesparelser i bygninger ét sted til glæde for byggebranchens professionelle aktører.

Videncenter for energibesparelser i bygninger er etableret som led i den energipolitiske aftale fra februar 2008. Et konsortium under Energistyrelsen bestående af Teknologisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet, Viegand og Maagøe samt KommunikationsKompagniet A/S står for etableringen og den daglige drift af centret i samarbejde med Dansk Energi, DTU og Sebra A/S som faste underleverandører

Kategoriseret under: