InnoBYG

Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri - InnoBYG - er byggebranchens innovationsnetværk. InnoBYG samler branchen på tværs af faglighed, og har fokus på videndeling, netværk og udvikling i branchen og hos medlemmerne, både inden for landets grænser og internationalt.

Fra 1. juni 2010 til 1. juni 2014, vil InnoBYG facilitere udviklingen af byggebranchen, ved at adressere en række samfundsmæssige udfordringer, som alle har relation til energieffektivitet og bæredygtighed i byggeriet som branche samt de bygninger, vi enten allerede har opført, eller som skal bygges i fremtiden.

Ved opstart igangsættes 10 udviklingsprojekter, men der vil løbende være mulighed for opstart af flere projekter. Har man en god ide til et projekt, er det muligt at få hjælp til samarbejdspartnere samt til ansøgning om midler, ved at henvende sig til sekretariatet for InnoBYG.

InnoBYG kan desuden hjælpe med, at de udviklede løsninger og/eller samarbejdskoncepter bringes aktivt i spil, fx ved videreudvikling i forbindelse med større projekter, bistand til, at virksomhederne kan byde på nye og større opgaver samt etablering af kontakt til erhvervsudviklingsvækstfora med adgang til risikovillig kapital eller iværksætterstøtte samt opstartshjælp i forbindelse med eksport.

Netværket består af både videninstitutioner, brancheorganisationer (heriblandt FRI) samt ved opstart 1. juni 2010, ca. 90 medlemmer fra hele branchen. Netværket optager alle, der er interesserede i netværkets interesseområder, samt i at deltage i netværkets arbejde og aktiviteter. Se listen over InnoBygs medlemmer her.

InnoBYG er organiseret med Partnerskab, Styregruppe og sekretariat. Du kan se medlemmerne af Partnerskab og Styregruppe her