Lommeregner, konstruktionstegning

Fokus: MgO-plader

Siden 2010 har de magnesiumholdige vindspærreplader MgO været anvendt i mange danske nybyggerier og renoveringer.

Vindspærreplader skal være ventilerede, og det har vist sig, at MgO-pladerne suger fugt fra den udeluft, de ventileres af, når den relative luftfugtighed i vinterhalvåret er høj. Det betyder, at søm, skruer, beslag, profiler m.v. af ikke-rustfrit metal, der er i kontakt med de opfugtede plader, nedbrydes af korrosion, og at træværk, der er i kontakt med de opfugtede plader, formentlig nedbrydes m.v. af råd og svamp.

Byggeskadefonden har derfor iværksat en række undersøgelser af MgO-pladernes anvendelse.

Ny afgørelse i MgO-sagen

09. maj 2019

Voldgiftsnævnet har afsagt endnu en kendelse, som bidrager til at skabe opmærksomhed og klarhed i juraen omkring anvendelsen af MgO-plader.

MGO-plade sag nr. 2

24. oktober 2018

Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har afsagt en principiel kendelse i MgO-sagskomplekset

Status for undersøgelser af MgO-plader

19. oktober 2017

Byggeskadefonden har i sommerferien offentliggjort status på deres foreløbige undersøgelser om MgO-pladerne. Der tegner sig en række resultater fra de foreløbige undersøgelser, blandt andet at det er alle typer plader, der kan ...

Første afgørelse i MgO-sagen

02. august 2017

Voldgiftsretten har den 21. juni afgjort den første af mange sager om fugtsugende MgO-vindspærreplader. Vilhelm Lauritzen Arkitekter blev dømt til at betale erstatning til et almennyttigt boligselskab.

Undersøgelse af indeklima og MgO

19. maj 2016

Byggeskadefonden har undersøgt, om MgO pladerne giver problemer med indeklimaet. Konklusionen er, at det ikke umiddelbart ud ser sådan ud.

De fugtige MgO-plader: En guide til problemstillingen

20. januar 2016

Hvem bærer ansvaret? Hasløv Stæhr Advokater har set nærmere på MgO-skandalen i et juridisk perspektiv.

Rapporten om MgO-plader er offentliggjort

24. september 2015

Byggeskadefonden har offentliggjort deres undersøgelse af MgO sagen. Og det er ikke hyggelæsning. BSF mener, at alle plader bør udskiftes, i hvert tilfælde på sigt. Men bedøm selv.

Leder: MgO - en skidt sag for byggeriet

25. august 2015

Leder: FRI Nyhedsmail uge 34 2015

Leder: MgO plader – er vi på vej mod en byggeskandale?

09. april 2015

Leder: FRI Nyhedsmail uge 15 2015