Retshammer

Første afgørelse i MgO-sagen

Voldgiftsretten har den 21. juni afgjort den første af mange sager om fugtsugende MgO-vindspærreplader. Vilhelm Lauritzen Arkitekter blev dømt til at betale erstatning til et almennyttigt boligselskab.

Voldgiftsretten slår fast, at MgO plader er uegnede som vindspærreplader i det danske klima, og at det har kunne konstateres siden 2010. Det er derfor ikke en udviklingsskade, og arkitekten burde have gjort opmærksom på, at der var tale om et nyt og uprøvet produkt. Entreprenøren blev – uanset at MgO-pladerne var hans forslag -  frikendt. Det er endnu et eksempel på, at rådgiveren som projekterende gøres ansvarlig ved at acceptere entreprenørens forslag til materialer og metoder, der afviger fra det oprindeligt projekterede.

Læs afgørelsen her

Kategoriseret under: