Byggeriets parter underkender nøgletalssystem

I september 2008 underkendte FRI sammen med Danske Ark, Dansk Byggeri, ByggematerialeBranchen, TEKNIQ Byggeriets Evalueringscenters nøgletalssystem

Hverken det foreliggende nøgletalssystem for entreprenører eller det foreslåede nøgletalssystem for rådgivere virker efter hensigten. Vi må i stedet starte forfra og i processen sikre, dels at byggeriets parter med nøgletalssystemet får et reelt og brugbart værktøj, dels at udarbejdelsen forankres et andet sted end hos Byggeriets Evalueringscenter (BEC). Det er den enslydende melding fra fem af byggeriets største organisationer, efter BEC har udsendt nøgletalssystemet i en såkaldt systemhøring.

På baggrund af høringsmaterialet udtaler  og Foreningen af Rådgivende Ingeniører følgende:

- Et evalueringsinstrument skal virke efter hensigten, og det gør hverken det foreliggende eller det foreslåede nøgletalssystem. Vi efterspørger et nyt og mere effektivt evalueringsværktøj. Et værktøj som bygherrer, entreprenører og rådgivere kan benytte både i forbindelse med tildeling af kontrakter og i dialogen omkring projekternes gennemførelse. Et evalueringsværktøj som dermed sikrer, at byggeriets parter har mulighed for at lære noget af evalueringen undervejs i byggeprocessen, og ikke først når byggeriet er færdigt flere år senere.

- Med det sagt er vi enige i, at der skal skabes et grundlag for, at virksomhederne kan evalueres og benchmarkes og i sidste ende udvælges på baggrund af andet end pris. Disse elementer opfyldes imidlertid ikke hverken i forhold til det foreslåede nøgletalssystem for rådgivere, det eksisterende nøgletalssystem for entreprenører eller i forhold til den eksisterende organisering.

- For os er det vigtigt, at vi i udarbejdelsen af et meningsfuldt evalueringsværktøj dels sikrer et stærkt statsligt engagement, dels at der også bliver taget hensyn til virksomhedernes eget arbejde med udviklingen af evalueringssystemer.

- Derfor foreslår vi, at der nedsættes et udvalg med Erhvervs- og Byggestyrelsen for bordenden og med deltagelse af byggeriets parter. Det bør også være i såvel Økonomi- og Erhvervsminister, Bendt Bendtsens, såvel som Erhvervs- og Byggestyrelsens interesse. En stærkere organisatorisk konstruktion vil betyde en stærkere økonomisk forankring i projektet fra ministeriets side.

Hvis evalueringssystemet skal være et værktøj for bygherrer, entreprenører og rådgivere er det afgørende, at der foreligger en bred accept blandt byggeriets parter. Den accept foreligger ikke i forhold til det foreliggende nøglesystem for entreprenører eller det udarbejdede nøgletalssystem for rådgivere.            

For yderligere oplysninger kontakt:

  • Christian Lerche, Danske Ark, telefon 51 55 74 94
  • Jens Klarskov, Dansk Byggeri, telefon 23 32 40 41
  • Henrik Garver, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, telefon 35 25 37 42 
  • Niels Jørgen Hansen, TEKNIQ
  • Anne Windfeldt Trolle, DI Byggematerialer, telefon 20 60 69 64