Eftersyn af nøgletalssystemet

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Bygningsstyrelsen vil i den kommende tid evaluere nøgletalssystemet for alment og statsligt byggeri. Formålet er bl.a., at vurdere om systemet lever op til hovedformålet om at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet ved brug af nøgletal.

FRI er blevet inviteret med i en følgegruppe om arbejdet.

Inge Ebbensgaard deltager på FRI's vegne i følgegruppen, så hvis du har synspunkter eller kommentarer, som giver værdi i evalueringsarbejdet, så kontakt Inge Ebbensgaard på ime@frinet.dk eller tlf. 3525 3743.

Læs invitationen.

Uddrag fra invitationen om evalueringsarbejdet:

"Overordnet skal evalueringen danne grundlag for at vurdere, om nøgletalssystemet lever op til hovedformålet om at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet ved brug af nøgletal, herunder om systemet er omkostningseffektivt. Derudover har nøgletallene til formål at skabe synlighed om kvalitet i byggeriet og medvirke til at sætte gang i en evalueringskultur, der kan forbedre entreprenørernes, rådgivernes og bygherrernes læring ved byggeprojekter. Gode præstationer kan gennem gode nøgletal belønnes med nye opgaver og gentagne gode samarbejder. I et lidt længere perspektiv har det derfor altid været hensigten, at nøgletallene skal bidrage til at reducere omfanget af fejl, mangler og forsinkelser i byggeriet."

Nøgle 295*171

Kategoriseret under: