Hvad er nøgletalssystemet?

Nøgletalssystemet er en evalueringsform som skal give et bedre indblik i rådgivernes kvalitet. Pris bør ikke være det eneste udvælgelseskriterium, og derfor bliver nøgletallene et godt redskab for både udbyder og tilbudsgiver.

På statsligt og alment byggeri, der blev udbudt efter 1. maj 2008, stiller bygherren krav om, at rådgiveren/rådgiverne evalueres ved hjælp af nøgletal.

Fra den 1. oktober 2009 har statslige og almene bygherrer endvidere pligt til at efterspørge nøgletal beregnet af en ekstern evaluator i forbindelse med udvælgelse af rådgivere til byggeopgaver.

Rådgivningsopgaver, der inkluderer projektering, fagtilsyn eller byggeledelse, skal i henhold til reglerne om nøgletal evalueres.

Deltager man ikke på et statsligt eller alment byggeprojekt, som afsluttes og evalueres inden 1. oktober 2009, skal virksomhederne erhverve nøgletallene ved selv at tilmelde en eller flere andre rådgiveropgaver.

Man kan tilmelde såvel offentlige som private opgaver til evaluering. Det eneste krav er blot, at rådgiverydelsen ikke må være påbegyndt, når den tilmeldes. Tilmelding foregår på byggeevaluering.dk

Evalueringskravet er endnu et ekstra stykke papir i prækvalifikationsmappen, og som sådan er der ikke så meget at gøre ved det. Men en kundetilfredshedsmåling kan måske også bruges aktivt.

Lad os håbe, at de offentlige bygherrer med tiden vil flytte konkurrencen over på kvalitet i stedet for pris og bureaukrati. Evalueringen er nemlig i virkeligheden en kundetilfredshedsmåling, hvor man bliver målt på, hvor godt kunden mener, man har løst sin opgave - og om kunden kan finde på at bruge virksomheden igen.

En anden mulighed er at bruge evalueringen aktivt til at udvikle virksomheden og måske en god anledning til at kontakte sin kunde.

Man bliver selvfølgelig ikke bedre af at blive målt, men hvis man bruger kundetilfredshedsmålingen får man trods alt en justering af om ens opfattelse af projektet svarer til kundens.

VM-husene295x131