Rådgivernøgletal - Krav træder i kraft pr. 1. oktober 2009

Pr. 1. Oktober 2009 skal de statslige og almene bygherrer i deres udbud stille krav om at de bydende leverer nøgletal eller tilsvarende for tidligere gennemførte projekter.

De nyeste tal fra Byggeriets Evalueringscenter giver dog grund til bekymring. Der er kun 35 rådgivervirksomheder som har fået eller er i gang med at få lavet evalueringer. Hvis man ser samlet på tallene for alle rådgivere (arkitekter og ingeniører) er kun 11 sager er afsluttet - men positivt dog at der er 261 sager undervejs.

FRI opfordrer medlemmerne til at gå i gang med nøgletallene.  

Nøgle 295*171

Nøgletal - sur administrativ pligt eller værktøj til bedre kvalitet
Umiddelbart kan man jo mene, at nøgletallene bare er endnu en administrativ byrde i rådgivning af statslige og almennyttige bygherrer.

Men selve målingen består af en kort kundetilfredshedsundersøgelse. Bygherren skal to gange i forløbet svare på 15 spørgsmål om hvor tilfreds han er med rådgiverens ydelse.

Enhver kan naturligvis hævde, at en subjektiv vurdering af rådgiverens ydelse ikke er retfærdig, men under alle omstændigheder vil man jo som leverandør skulle håndtere hvis ens kunde ikke er tilfreds

I stedet for at se nøgletallene som en pligt kan rådgiveren bruge tallene til proaktivt, at arbejde for gode kunderelationer. En yderligere mulighed, er at virksomheden selv kan tilføje en tekst om hvad projektet har bestået i på de såkaldte faktablade, der er vurderingen af det enkelte projekt.

Faktabladene kan derefter f.eks. bruges som referenceblad, hvor en tidligere kundes tilfredshed kan vægte stærkt.

Disse projekter er omfattet
Projekter for statslige og almennyttige bygherrer med et forventet samlet rådgiverhonorar på mere end 500.000.

Hvis en enkelt rådgivningsopgave er under 150.000 kr er den ikke omfattet. Andre projekter kan evalueres også. Det er et krav at man tilmelder sig evaluering inden arbejdet udføres.

Der er fra 1. maj 2008 stillet krav om at rådgivere skal lade sig evaluere, fra 1. Oktober 2009 stilles krav om at statslige og almennyttige bygherre skal stille krav om at rådgivernøgletale leveres med i forbindelse med udvælgelsen (prækvalifikation).

www.byggeevaluering.dk kan du finde mere information om emnet.