Debat om faseskift i ny publikation

Værdibyg har udgivet ”Perspektiver på Faseskift – et debatoplæg” for at sætte skub i debatten og fokus på problematikkerne.

Værdibyg ønsker at sætte skub i debatten om faseskift, da der netop her er fare for at viden går tabt.

Værdibyg har derfor udgivet hæftet: "Perspektiver på Faseskift - et debatoplæg", hvor nye måder at betragte faseskift på bliver præsenteret.

5 perspektiver bliver beskrevet og fasemodellem opridses kort, og formålet er at åbne byggebranchens øjne for problematikkerne ved faseskift og opfordre til videre debat.

Hent udgivelsen her.

Bøjede pile, huse 295*150