Værdibyg-debatoplæg: Perspektiver på renoveringsprocesser

Værdibyg har offentliggjort debatoplægget 'Perspektiver på renoveringsprocesser', der giver et indblik i aktuel renoveringspraksis og et overblik over tidligere initiativer på området.

Sigtet med publikationen er at kortlægge bygningsrenoverings særlige vilkår og skabe debat og fælles forståelse af renoveringsprocesser i Værdibygs kommende arbejde med byggeprocessen i renoveringsprojekter.

Hent debatoplægget her.

Hjelm,rulle,pensel 295*150