Kran

Værdibyg: Evaluering 2014

Henover sommeren har branchesamarbejdet Værdibyg fået gennemført en evaluering af det hidtidige arbejde. Evalueringen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse samt uddybende interviews med praktikere fra byggeriets virksomheder.

Der har i evalueringen været særlig fokus på

  • Kendskabet til Værdibyg og Værdibygs anbefalinger
  • Relevansen af de behandlede områder
  • Brugbarheden af vejledninger og værktøjer
  • Effekt hos virksomhederne

Evalueringen er meget positiv ift. relevansen af de emner, der er taget op i Værdibyg, måden de er behandlet på og præsenteret i et kort format med tilhørende eksempler og værktøjer samt brugbarheden af disse.

Den positive tilbagemelding i evalueringen efterlader dog et ønske om endnu større udbredelse af vejledningerne og kendskabet til Værdibygs arbejde.

Evalueringen behandler også den formidlingsindsats, der har været i Værdibyg indtil nu, og kommer med forslag til den fremadrettede indsats.

Evalueringen vil blive brugt som udgangspunkt i en fremadrettet drøftelse mellem brancheorganisationerne om Værdibygs fremtidige arbejde, fokus og opgaveportefølje.

I forbindelse med forretningsudvalgets videre arbejde efterspørges eventuelle kommentarer til evalueringsrapporten.

Forretningsudvalget og Styregruppen for Værdibyg mødes den 2. december 2014 for at drøfte evalueringsrapporten samt tage de indledende drøftelser om Værdibygs fremtidige virke.

Eventuelle kommentar til evalueringsrapporten skal derfor være Værdibyg i hænde senest den 21. november 2014.

Evaluering af Værdibyg