Ur 702*

Værdibyg-vejledning: Tidsplanredegørelse - Checkliste mv.

Værdiskabende Byggeproces har udarbejdet et enkelt værktøj bestående af en checkliste, der skal hjælpe med at lave en fornuftig tidsplan.

Entreprenørene siger ofte til rådgiverne, at de ikke kan finde ud af lave en fornuftig tidsplan for de udførende. Nogen gange kan der være en vis sandhed i det.

Et simpelt værktøj kan bruges som huskeliste eller udfyldes direkte. Listen guider dig igennem en række af de forhold, der har med tidsplanen at gøre, men som ofte ikke rigtig kan få en fornuftig plads i et udbudsmateriale. Bliv inspireret og giv de udførende et solidt grundlag for at give realistiske tilbud.

Værktøjet er udarbejdet af praktikere fra bygherrer, rådgivere og entreprenører.

Formålet er:

  • At sikre, at udbuddet baseres på en tidsplan, der er tilpasset projektets forudsætninger.
  • At rådgivere og bygherre tager stilling til tidsmæssige risici og konsekvenser af valg i rådgivnings- og projekteringsprocessen, så der ikke opstår problemer senere.
  • At gøre projektets tidsmæssige forudsætninger mere transperente for entreprenørerne, hvilket er med til at minimere deres risikotillæg og dermed give den rigtige pris.

Tidsplanredegørelsen supplerer udbudstidsplanen ved at beskrive hvilke forhold, overvejelser og forudsætninger, der ligger til grund for udbudstidsplanen.

Hent Tidsplanredegørelsen her

Læs om Kvalitet som tildelingskriterium

Se mere om Værdiskabende byggeproces