Værdibyg-vejl.: ”Projektoptimering” og ”Etablering af samarbejde

Værdibyg har lanceret to nye vejledninger for at undgå to af de største forhindringer i byggeprojekter: dårligt samarbejde og mangelfuldt projektmateriale.

"Projektoptimering" beskriver, hvordan bygherre, rådgivere og entreprenører gennemfører et projektoptimeringsforløb, inden udførelsen starter.

Hent Projektoptimering

"Etablering af samarbejde" indeholder konkrete værktøjer til at etablere et værdiskabende samarbejde.

Hent Etablering af samarbejde

Kaffe, lommeregner 295*150