Værdibyg-vejledninger: Grænseflader i byggeriet

Værdibyg har udgivet vejledningerne ’Leverandør- og samprojektering’ og ’Inddragelse af underentreprenører’. Begge handler overordnet set om grænseflader i byggeriet.

Vejledningen 'Leverandør- og samprojektering' omhandler, hvordan den høje kompleksitet og rollefordelingen håndteres i projekter med mange forskellige parter og leverandører.

Læs mere.

'Inddragelse af underentreprenører' beskriver, hvordan samarbejde og tidlig inddragelse af underentreprenørerne kan tilrettelægges, så der skabes værdi igennem hele byggeprocessen.

Læs mere.

Goo team, hænder 295*150